Image

ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛААР МАРГААН ШИЙДВЭРЛҮҮЛСЭН ТАЛУУД СЭТГЭЛ ХАНАМЖТАЙ ШИЙДЭЛД ХҮРДЭГ

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөл болон Монголын хуульчдын холбоо хамтран Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай иргэдийн ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилгоор бүтээлч ажлын уралдаан зохион байгуулсан.


Image

Эвлэрүүлэн зуучлалын эцсийн үр дүн нь шүүхийн шийдвэрийн адил биелэгдэх боломжтой

      Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөл болон Монголын хуульчдын холбоо хамтран Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай иргэдийн ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилгоор бүтээлч ажлын уралдаан зохион байгуулсан.


Image

ДОТООДЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“Erp.e-mongolia.mn төрийн байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн систем”-ийн “цаг бүртгэлийн цэсийн тайлбар болон цаг бүртгүүлэх заавар зөвлөмж”Нийт: 1457 мэдээ байна.