Монгол Улсын Үндсэн хууль
Дөчин долдугаар зүйл.
1.Монгол Улсад шүүх эрх мэдлийг гагцхүү шүүх хэрэгжүүлнэ.
2.Ямар ч нөхцөлд хуулиас гадуур шүүх байгуулах, шүүх эрх мэдлийг өөр байгууллага эрхлэн хэрэгжүүлэхийг хориглоно.
3.Шүүхийг зөвхөн Үндсэн хууль, бусад хуулийн дагуу байгуулна.
Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль
/Шинэчилсэн найруулга/
4 дүгээр зүйл.Шүүхийн эрхэм зорилго
4.1.Шүүх дараах эрхэм зорилготой байна:
        4.1.1.Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, Үндсэн хуульт байгууллыг бататган бэхжүүлж, хамгаалах;
        4.1.2.хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх;
        4.1.3.хууль дээдлэх, шударга ёсыг бэхжүүлэх;
        4.1.4.шударга шүүхээр шүүлгэх иргэний эрхийг хангах.

Мэдээ, мэдээлэл

image

ДОТООДЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

  • 2023-11-24 00:00:00

Тус шүүхийн дотоодын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу ээлжит сургалтыг 2023 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн Д.Цэвээндорж Увс аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын захиргааны ажилчдад “ШИНЭЭР НЭВТЭРЧ БАЙГАА СИСТЕМ” сэдвээр зохион байгууллаа.

Image

ДОТООДЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

  • 2023-11-24 00:00:00

Тус шүүхийн дотоодын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу ээлжит сургалтыг 2023 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн Д.Цэвээндорж Увс аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын захиргааны ажилчдад “ШИНЭЭР НЭВТЭРЧ БАЙГАА СИСТЕМ” сэдвээр зохион байгууллаа.

Image

Хэрэг, нэхэмжлэл, өргөдөл, гомдол, хүсэлт хүлээн авах, хуваарилах болон хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнийг сугалаагаар томилох нийтлэг журам

  • 2023-11-21 00:00:00

Хэрэг, нэхэмжлэл, өргөдөл, гомдол, хүсэлт хүлээн авах, хуваарилах болон хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнийг сугалаагаар томилох нийтлэг журам

Image

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  • 2023-11-17 00:00:00

Огноо: 2023-11-17

​Тендер шалгаруулалтын нэр: Шүүхийн конторын барилгын 3 давхарын засварын ажил

​Тендер шалгаруулалтын дугаар: УВАШТГ/202311004