Шүүгчдийн танилцуулга

  • 2024-03-15 09:01:30

Ерөнхий шүүгч Дүгэрсүрэнгийн АЛТАНЦЭЦЭГ

Төгссөн сургууль: 

- 2004 онд МУИС-ийн ХЗС-ийг төгссөн.

Ажилласан байдал:

- 2004 оны 8 сараас 2013 оны 12 сар хүртэл Увс аймаг дахь Сум дундын шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга, шүүгчийн туслах

- 2013 оны 12 дугаар сараас 2014 оны 07 сарын 07-ны өдөр хүртэл Сум дундын 24 дүгээр шүүхийн шүүгчийн туслах

- 2014.07.07-2015.06.30-ны өдөр хүртэл Захиргааны хэргийн анхан шатны 16 дугаар шүүхийн шүүгчээр

- 2015 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн Увс аймаг дахь  захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 111 дугаар зарлигаар томилогдон ажиллаж байна.  

 

Шүүгч Орсоогийн БАТДОРЖ

Төгссөн сургууль:

- 2006 онд Их засаг их сургуулийг төгссөн.

Ажилласан байдал:

2011 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2016 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийг хүртэл хугацаанд Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах;

2016 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 2020 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэл хугацаанд Увс аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын Шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн;

2020 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2021 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийг хүртэл хугацаанд Увс аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын Шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга;

Баянхонгор аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр 2021 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 44 дүгээр зарлигаар томилогдон 2023 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийг хүртэл хугацаанд ажилласан.

Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2023 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 152 дугаар зарлигаар томилогдон ажиллаж байна.