Шүүгчдийн танилцуулга

  • 2023-03-21 15:57:58

Ерөнхий шүүгч Түмэнжаргалын Оюунгэрэл

Төгссөн сургууль:  

1990 онд Политехникийн дээд сургууль, 1996 онд МУИС-ийн Хуульзүйн дээд сургуулийг тус тус төгссөн , барилгын инженер , хуульч

Монгол Улсын шүүхийн шүүгчийн Дөтгөөр түшээ зэрэг дэвтэй

Ажилласан байдал:

1990-1992 онд Увс аймгийн Барилга угсралтын трестед барилгын төсвийн инженер
1992-1994 онд Өрнөл ББХК-д талбайн инженер
1997- 2006 онд Монголын Өмгөөлөгчдийн холбоонд өмгөөлөгч
2007-2014 онд Увс аймгийн Захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгч

2014.05.09-2015.06.30-ны өдөр хүртэл Захиргааны хэргийн анхан шатны 16 дугаар шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр

2015 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн Увс аймаг дахь  захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 111 дугаар зарлигаар томилогдон ажиллаж байна. 

 

 

 Шүүгч Дүгэрсүрэнгийн Алтанцэцэг

Төгссөн сургууль: 

2004 онд МУИС-ийн ХЗС-ийг төгссөн.

Ажилласан байдал:

2004 оны 8 сараас 2013 оны 12 сар хүртэл Увс аймаг дахь Сум дундын шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга, шүүгчийн туслах

2013 оны 12 дугаар сараас 2014 оны 07 сарын 07-ны өдөр хүртэл Сум дундын 24 дүгээр шүүхийн шүүгчийн туслах

2014.07.07-2015.06.30-ны өдөр хүртэл Захиргааны хэргийн анхан шатны 16 дугаар шүүхийн шүүгчээр

2015 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн Увс аймаг дахь  захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 111 дугаар зарлигаар томилогдон ажиллаж байна.