Image

Эвлэрүүлэн зуучлалын эцсийн үр дүн нь шүүхийн шийдвэрийн адил биелэгдэх боломжтой

      Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөл болон Монголын хуульчдын холбоо хамтран Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай иргэдийн ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилгоор бүтээлч ажлын уралдаан зохион байгуулсан.


Image

ШҮҮХ, ШҮҮГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 2023 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Увс аймгийн Цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журмыг хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах тасаг шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах чиглэлээр 2023 онд хийсэн ажлын тайланг тус шүүхийн шүүгч, Тамгын газрын ажилчдад танилцууллаа.


Image

ХАМТЫН ХУРИМТЛАЛЫН САНГИЙН ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТАЛЛАА

2024 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн хамт олны өглөөний яриан дээр хамтын хуримтлалын сангийн журмыг Үйлчилгээний хэлтсийн дарга Б.Доржсүрэн нийт шүүгч, захиргааны ажилтнуудад танилцуулж, хамт олноор хэлэлцүүлэн журмын зарим зүйлд өөрчлөлт оруулан, шинэчлэн баталлаа.


Image

Шүүгчийн 59 сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлалаа

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2023 оны 258, 299 дүгээр тогтоолоор анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 45, давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн 14, нийт 59 сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлалаа.Нийт: 11 мэдээ байна.