Image

ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР НӨХӨН ГҮЙЦЭТГЭХ БОЛОМЖГҮЙ НЭМЭЛТ АЖИЛЛАГААГ ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХЭЭР ХЭРГИЙГ МӨРДӨН БАЙЦААЛТАД БУЦААВ

Шийдвэрийн дугаар: 2023.08.07 №259 ШЗ

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй

2023.09.04 Процесс хураангуй-4

САНАМЖ: Энэ тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.


Image

НЭХЭМЖЛЭГЧ НЬ ГЭРЛЭЛТ ЦУЦЛУУЛАХ ТУХАЙ НЭХЭМЖЛЭЛИЙГ ӨӨРИЙН ОРШИН СУУГАА ГАЗРЫН ШҮҮХЭД ГАРГАЖ БОЛНО.

Шүүхийн нэр, шүүгчийн захирамжийн дугаар: Увс аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, 2023.01.23 №145

Процессын тоймын огноо, дугаар: №04, 2023.04.24

Захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.


Image

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭРГЭДЭХ ГОМДЛЫН ШААРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ШИЙДВЭРИЙГ ЭС ЗӨВШӨӨРВӨЛ ТӨВ ЗӨВЛӨЛД ГОМДЛОО ГАРГАНА

Шүүгчийн захирамжийн огноо, дугаар: 2023-04-13-ны өдрийн 124/ШЗ2022/0082

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй

Процессын тоймын огноо, дугаар: 2023 оны 04 сарын 19, Дугаар 2


Image

ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР НӨХӨН ГҮЙЦЭТГЭХ БОЛОМЖГҮЙ МӨРДӨН ШАЛГАХ АЖИЛЛАГАА ХИЙЛГЭХЭЭР ХЭРГИЙГ МӨРДӨН БАЙЦААЛТАД БУЦААВ

Шийдвэрийн огноо, дугаар: 2023.01.31, №41 ШЗ

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй

Процессийн тойм-3

 


Image

АЖИЛТАН АЖЛААС ЧӨЛӨӨЛСӨН АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ШИЙДВЭРИЙГ ЭС ЗӨВШӨӨРВӨЛ БАЙГУУЛЛАГЫНХАА ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРХИЙН МАРГААН ТАСЛАХ КОМИССТ ХАНДАЖ ШИЙДВЭРЛҮҮЛНЭ

Шүүхийн нэр, шүүгчийн захирамжийн дугаар: Увс аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, 2022.10.10 №1548

Процессын тоймын огноо, дугаар: №02, 2023.02.14

Захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.


Image

ХҮНД ӨВЧНӨӨР ӨВДСӨН ШҮҮГДЭГЧИД ХОЛБОГДОХ ХЭРГИЙГ ТҮҮНИЙГ ЭДГЭРЭХ ХҮРТЭЛ ХУГАЦААГААР ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭВ

Шийдвэрийн дугаар: 2022.11.15 №412 ШЗ

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

2023.02.10 Процесс хураангуй-1Нийт: 8 мэдээ байна.