ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛААР МАРГААН ШИЙДВЭРЛҮҮЛСЭН ТАЛУУД СЭТГЭЛ ХАНАМЖТАЙ ШИЙДЭЛД ХҮРДЭГ

  • 2024-02-28 00:00:00

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөл болон Монголын хуульчдын холбоо хамтран Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай иргэдийн ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилгоор бүтээлч ажлын уралдаан зохион байгуулсан.

Уралдааны дэд байранд шалгарсан Баянгол, Хан-уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлагчдын хамтын бүтээлийг хүлээн авна уу. https://judcouncil.mn/site/news_full/13886