Эвлэрүүлэн зуучлалын эцсийн үр дүн нь шүүхийн шийдвэрийн адил биелэгдэх боломжтой

  • 2024-02-28 00:00:00

      Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөл болон Монголын хуульчдын холбоо хамтран Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай иргэдийн ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилгоор бүтээлч ажлын уралдаан зохион байгуулсан.

 

       Уралдааны гутгаар байранд шалгарсан Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Эвлэрүүлэн зуучлагч Я.Долгормаа, туслах М.Отгонхишиг нарын бүтээлийг хүлээн авна уу.

https://www.youtube.com/watch?v=P3r1yvAihvk