ДОТООДЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

  • 2023-11-24 00:00:00

Тус шүүхийн дотоодын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу ээлжит сургалтыг 2023 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн Д.Цэвээндорж Увс аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын захиргааны ажилчдад “ШИНЭЭР НЭВТЭРЧ БАЙГАА СИСТЕМ” сэдвээр зохион байгууллаа.

Сургалтаар:

1. Шүүн таслах ажиллагааны танхимд шинээр угсрагдсан шүүх хуралдааны тоног төхөөрөмжийн талаар болон бичлэг хуулбарлаж, хадгалах

2. ERP төрийн байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн систем талаар ерөнхий ойлголт

3. Шинэ Вэб сайтад хурлын тов хэрхэн бүртгэх засварлах, тойм оруулах засварлах сэдвээр ярилцлага болон практик дээр ажиллаж сургалтыг үр дүнтэй явууллаа.