Image

Шүүгчийн 59 сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлалаа

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2023 оны 258, 299 дүгээр тогтоолоор анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 45, давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн 14, нийт 59 сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлалаа.


Image

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СУДАЛГАА АВЧ БАЙНА

Шүүхийн үйл ажиллагааг сайжруулах, иргэдэд нээлттэй, ил тод, хүртээмжтэй үйлчилгээ хүргэх нөхцөл, бололцоог бүрдүүлэх зорилгоор шүүхээр үйлчлүүлсэн иргэдээс үнэлгээний судалгаа авч байна. Судалгаанд оролцохдоо доорх QR кодыг уншуулах боломжтой. Мөн дараах холбоосоор нэвтэрнэ үү


Image

ДОТООДЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Тус шүүхийн дотоодын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу ээлжит сургалтыг 2023-12-01 өдөр мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн Д.Цэвээндорж нийт шүүхийн Ерөнхий шүүгч, шүүгч нар болон шүүхийн Тамгын газрын захиргааны ажилчдад  “МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ БОЛОН ШИНЭЭР НЭВТЭРЧ БАЙГАА СИСТЕМИЙН ОЙЛГОЛТ" сэдвээр зохион байгууллаа.Нийт: 1457 мэдээ байна.